Vertrouwenscontactpersoon

Klaverblad TON Almelo wil voor al haar deelnemers een sportieve en veilige club zijn. In de gedragscode is te lezen welke gedrags- en omgangsvormen er gehanteerd worden. Mocht er toch sprake zijn van grensoverschrijdend gedrag of mocht er een vermoeden daarvan zijn, dan kan contact opgenomen worden met de vertrouwenscontactpersoon mevrouw Ingeborg van Toledo. Zij is te bereiken via emailadres: ijvantoledo@hotmail.com.

Er kan ook rechtstreeks contact opgenomen worden met het Vertrouwenspunt Sport van NOC*NSF:
tel. 0900-20255909 (ma-vrij 8 – 20 uur) of vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl. Voor meer contactmogelijkheden zie http://www.nocnsf.nl/help-het-is-mis-ik-wil-contact.

KNGU directeur Marieke van der Plas: “Seksuele intimidatie en misbruik is ontoelaatbaar in een inspirerende omgeving, waar iedereen veilig moet kunnen sporten. Dit moeten we een halt toeroepen en daarvoor is iedereen verantwoordelijk.” Meer weten… open hier de infographic.

Onlangs is het handboek toetsing pedagogische prestatieklimaat topsport-& talentcentra uitgebracht waaraan alle betrokkenen in de Turnsport moeten voldoen, de KNGU zal dit toetsen. Meer weten……

Voor overige klachten kan direct contact opgenomen worden met het bestuur van de Klaverblad TON Almelo (zie ook het klachtenreglement).

Ingeborg van Toledo