Ingeborg van Toledo

Vertrouwenscontactpersoon

Klaverblad TON Almelo wil voor al haar deelnemers een sportieve en veilige club zijn. In de gedragscode is te lezen welke gedrags- en omgangsvormen er gehanteerd worden. Mocht er toch sprake zijn van grensoverschrijdend gedrag of mocht er een vermoeden daarvan zijn, dan kan contact opgenomen worden met de vertrouwenscontactpersoon  Ingeborg van Toledo. Zij is te bereiken via emailadres: ijvantoledo@hotmail.com.

Er kan ook rechtstreeks contact opgenomen worden met het Vertrouwenspunt Sport van NOC*NSF:
tel. 0900-20255909 (ma-vrij 8 – 20 uur) of vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl. Voor meer contactmogelijkheden zie http://www.nocnsf.nl/help-het-is-mis-ik-wil-contact.

KNGU directeur Marieke van der Plas: “Seksuele intimidatie en misbruik is ontoelaatbaar in een inspirerende omgeving, waar iedereen veilig moet kunnen sporten. Dit moeten we een halt toeroepen en daarvoor is iedereen verantwoordelijk.” Meer weten… open hier de infographic.

CVS

Het Centrum Veilige Sport Nederland is er voor vragen, twijfels of meldingen. Sporten in een veilige omgeving zou voor iedereen vanzelfsprekend moeten zijn. De medewerkers luisteren naar je, denken mee en begeleiden je in de beste oplossing. Iedereen mag contact met CVS opnemen, zowel sporters, trainers, bestuurders als vertrouwenscontactpersonen, maar ook bezorgde ouders en professionals. Het centrum beschikt over een poule van vertrouwenspersonen die jou als persoon kunnen begeleiden bij incidenten, zowel slachtoffers en beschuldigden. Uiteindelijk willen we dat er aan iedereen die betrokken is bij een incident recht wordt gedaan.

Chatfunctie Fier

Daarnaast is opvolging gegeven aan de adviezen van commissie De Vries, samen met het Vertrouwenspunt Sport. Zoals de invoering van de chatfunctie Fier, waarmee sporters contact kunnen opnemen met professionele hulpverleners met vragen en zorgen over grensoverschrijdend gedrag en intimidatie.”

Hoe Fier werkt, bekijk deze video.

Pedagogische prestatieklimaat

Onlangs is het handboek toetsing pedagogische prestatieklimaat topsport-& talentcentra uitgebracht waaraan alle betrokkenen in de Turnsport moeten voldoen, de KNGU zal dit toetsen. Meer weten……

Voor overige klachten kan direct contact opgenomen worden met het bestuur van de Klaverblad TON Almelo (zie ook het klachtenreglement).