Beschikken over talent

Topsporter bij Klaverblad TON Almelo word je niet zomaar.
We kennen daarvoor onze jaarlijkse talentenscouting- en wedstrijd dagen. We nodigen hiervoor (jong) talent uit. Door de resultaten van onze turnsters en onze goede topsportcoaches komen ook talentvolle kinderen van andere (breedtesport-) verenigingen over.
Ben je benieuwd of jij in aanmerking komt? Neem dan contact op met je huidige trainer, of informeer bij ons secretariaat. Je kunt altijd een keer komen kijken in de IISPA in Almelo.

Hoeveel uur per week wordt er getraind

Een echte selectie turn-carrière start zo rond achtjarige leeftijd. Kinderen trainen dan vaak al driemaal per week zo’n 2 tot 3 uur per keer. De trainingsomvang kan op 11-jarige leeftijd al gauw uitgroeien tot 15 tot 20 uur per week. Voor de turnsters, vanaf 13-jarige leeftijd, die deel uit maken van de KNGU- selecties zal in totaal zo’n 25 tot 30 uur per week aan turntraining besteed worden.

Turnen is een coördinatieve sport, dat wil zeggen dat door veelvuldige herhaling een optimale ontwikkeling van de motorische basisvaardigheden ontstaat. Turnen moet op een verantwoorde manier aangeleerd worden. De veiligheid van het turnende kind en het voorkomen van blessures staan voorop. Topturnen is eigenlijk een vroeg specialisatiesport. Dat betekent dat er al op vroege leeftijd veel trainingsuren per week gemaakt worden.

Weten waaraan je begint

Wil je de top bereiken dan is het elk jaar weer hard trainen, trainen en nog eens trainen. Voor een turnster is naast het hebben van talent ook van belang te beschikken over lenigheid, kracht, doorzettingsvermogen, durf en concentratie en een gezonde werklust! Maar misschien wel het allerbelangrijkste: turnen en trainen moet je met plezier doen!

Natuurlijk is het soms het best hard werken en vergt het discipline. Echter continuïteit is een voorwaarde voor groei en ontwikkeling. Ook de trainers moeten deze discipline opbrengen, maar het is voor hen niet leuk training te geven wanneer een turnster er zelf weinig zin in heeft. Als je als sporter laat zien dat je gemotiveerd bent om nieuwe dingen te leren, willen de trainers daar graag veel en extra moeite voor doen.

Het trainen op topsportniveau vraagt veel van de kinderen, zowel lichamelijk als geestelijk. Wij willen dat elk kind niet alleen plezier beleeft, maar ook groeit en bloeit binnen een vertrouwde sportsetting. Als het kind geen inzet meer toont of te weinig aanwezig is op trainingen, dan kan de leiding adviseren om te stoppen met turnen op het hoogste niveau. Het kind kan natuurlijk ook zelf aangeven dat zij wil stoppen of wellicht naar een lager niveau wil overstappen. Voor de turnsters die al een wedstrijdseizoen geturnd hebben, betekent dit dat zij aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen om lid te  blijven van een van onze selecties. De voorwaarden zijn gebaseerd op het leren van voldoende nieuwe turnvaardigheden die ondergebracht zijn in de leerlijnen voor het turnen, het hebben van een grote motivatie en doorzettingsvermogen en bovenal hard werken.

Voor de ouders

Als je kind begint bij Klaverblad TON Almelo moet je als gezin hier achter staan. Want het betekent halen en brengen naar de training, ook bij slecht weer en ook in het weekend. Dit kost tijd en energie. Topsport betekent ook rekening houden met voeding en een goede balans tussen school- en turnopleiding. Gelukkig hebben we goede contacten met  de Topsport Talentschool Het Noordik in Almelo.

Pedagogisch prestatieklimaat

Dit is de definitie van de KNGU:
“Een pedagogisch prestatieklimaat is een plezierig en ontwikkelingsgericht sportklimaat, waarbinnen het kind centraal staat. Plezier en ontwikkeling van kinderen kunnen vanuit een pedagogisch perspectief worden bevorderd (door de coach) door rekening te houden met de volgende behoeften:
• Ervaren van waardering (gevoel te mogen zijn zoals je bent) en verbondenheid (gevoel erbij te horen), door middel van investering van tijd, aandacht en betrokkenheid richting het individu;
• Ervaren van vrijheid en uitdaging om zich zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen, door fouten te mogen maken, inspraak te hebben en de beleving en structuur van de sport passend laten zijn bij de ontwikkelfase en beleving van het kind;
• Het gevoel van duidelijkheid en structuur, door middel van het stellen van regels en grenzen en het bespreekbaar maken van ongewenst gedrag.”