TON Almelo heeft op 6 mei 2020 deelgenomen aan het Toetsingskader Pedagogisch Prestatieklimaat dat is ontwikkeld door de KNGU en NMC Bright om het huidige prestatieklimaat bij topsport- en talentcentra van de KNGU te onderzoeken. De rapportage van dit toetsingskader betreffende Klaverblad TON Almelo en het handboek KNGU Landelijke Toetsingskader Pedagogisch Sportklimaat zijn hieronder te downloaden.