Rabobank steunt turnsters TON

Rabobank steunt turnsters TON

Wat een geweldig nieuws!

Rabobank is als coöperatieve bank nauw betrokken bij lokale organisaties en draagt in deze moeilijke periode lokale verenigingen en stichtingen een warm hart toe. Hiervoor heeft de Rabobank het Coöperatief Fonds in het leven geroepen en konden verenigingen en stichtingen een aanvraag indienen voor een bijdrage. We zijn enorm blij dat Stichting Topturnen Oost Nederland/Klaverblad TON Almelo wordt ondersteund vanuit dit Coöperatief Fonds van Rabobank Noord en West Twente.

Namens turnsters, trainers en bestuur ontzettend bedankt!

#rabohelpt

Josje Broos