Missie

Topturnen Oost Nederland biedt talenten een dames turnopleiding op topsportniveau. Deze opleiding is gericht op deelname aan de nationale selecties van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) en uiteindelijk op deelname aan nationale kampioenschappen, internationale wedstrijden, Europese- en Wereldkampioenschappen en Olympische Spelen. Ons doel is tenminste één sporter in alle KNGU trajecten voor (J)EK, EJOF, WK en OS te laten instromen.

Visie

Sporten is belangrijk voor je gezondheid en is een gezonde ontspanning door inspanning waarbij het niveau van de beoefening niet van invloed is. We zijn er van overtuigd dat positief coachen dan wel het geven van positieve feedback het verschil maakt tussen succes en falen in de sport. Het beleven van plezier en het scheppen van zelfvertrouwen is de basis van een pedagogisch sportklimaat. In het kader van Veilig Sport Klimaat (VSK) stellen wij, conform KNGU beleid, het volgende: “Ieder individu binnen de turnsport moet zich veilig en prettig voelen en zichzelf kunnen zijn.”

In navolging van de KNGU streven wij er ook naar om de 5 P’s altijd zichtbaar te tonen, te weten (in willekeurige volgorde):
1. Plezier
2. Passie
3. Professionaliteit
4. Presenteren
5. Presteren

Topturnen Oost Nederland onderschrijft het vastgestelde pedagogisch prestatieklimaat Topsport- & Talentencentra 2019 van de KNGU. Lees hier de volledige versie…..

Ambitie

De doelstelling is “Dé topsportorganisatie voor het turnen dames in Oost Nederland” te zijn. De ambitie van Topturnen Oost Nederland ligt hoog. De uitstekende resultaten in het (recente) verleden laten zien dat (inter-)nationaal succes beïnvloedbaar is. Een stabiele (sport-)organisatie die staat voor kwaliteit en waar er sprake moet zijn van een veilig sportklimaat waar intrinsieke motivatie als belangrijkste drijfveer wordt gezien. Waar (potentiele) partners zich in herkennen en deel vanuit willen maken om de droom van onze talenten waar te maken.

Toetsingskader KNGU

Het toetsingskader is onderdeel van een reeks initiatieven en projecten binnen de KNGU die betrekking hebben op het bewaken van de pedagogische visie in de turnsport. Het toetsingskader vormt integraal onderdeel van de accreditatieprocedure voor centra voor talentontwikkeling en topsport van de KNGU.

Doelstellingen

Met het landelijk toetsingskader wil de KNGU en haar topsportcentra hun verantwoordelijkheid nemen als het gaat om een open en veilige sportcultuur binnen de turnsport. Door de topsportcentra regelmatig te toetsen creëren we een structuur waarin een aantal zaken met betrekking tot het gewenste pedagogische prestatieklimaat gewoon geregeld is. Het toetsingskader heeft ook als doel voor topsportcentra zich te verantwoorden over concrete vragen zoals: hebben alle trainers een VOG? Staat er op de website wie de vertrouwenscontactpersoon is? Zijn er omgangs- en gedragsregels tussen coaches, sporters en ouders vastgesteld? En vindt er scholing plaats? Tot slot is er de doelstelling dat het toetsingskader leidt tot structurele aandacht voor het creëren van een pedagogisch prestatieklimaat binnen de topsport. Daar waar het al goed gaat, willen we het laten zien. Daar waar het beter kan, worden zichtbaar stappen ter verbetering gezet. Wij willen dat elk kind niet alleen plezier beleeft, maar ook groeit en bloeit binnen een vertrouwde sportsetting. Uiteindelijk plukt iedereen daar de vruchten van, zowel sporters, ouders als coaches en leidt het tot betere prestaties.