Klachtenreglement

Klaverblad TON Almelo biedt een veilige sportomgeving waarin iedere sporter, vrijwilliger, trainer zich veilig en prettig kan voelen en zichzelf kan zijn. In geval van (mogelijk) grensoverschrijdend gedrag kan de vertrouwenscontactpersoon worden benaderd.

Vanzelfsprekend beschikken wij over een klachtenreglement waarin precies wordt uitgelegd op welke wijze u het beste uw klacht onder de aandacht kunt brengen en bij wie u terecht kunt. Dit klachtenreglement kunt u hier downloaden.

Daarnaast is er de KNGU gedragscode geldig binnen Klaverblad TON Almelo die door betrokkenen is onderschreven. Deze gedragscode kunt u vinden op www.kngu.nl.