Vanuit de KNGU is een toetsingskader voor een positief sportklimaat ontwikkeld waaraan alle centra voor talentontwikkeling aan moeten voldoen. Alle informatie hierover is o.a. te vinden op de website van de KNGU en op onze eigen site. Het toetsingskader wordt jaarlijks getoetst en -daar waar nodig- bijgestuurd. De eerste toetsingen zullen in de loop van 2020 gaan plaatsvinden. Rapportage zal nadien op de website worden gepubliceerd. Download het handboek om volledig op de hoogte te zijn.