Er is een actieve groep ouders die zich inzetten voor alle activiteiten die binnen Klaverblad TON Almelo worden georganiseerd. Te denken valt hierbij aan het organiseren van onze jaarlijkse Teamcompetitie, een super leuke wedstrijd voor de allerjongste turnsters en natuurlijk de KNGU wedstrijden die wij met enige regelmaat organiseren. Ook het jaarlijkse Coolingdown weekend wordt door deze commissie georganiseerd.