Archives op februari 2020

Klaverblad TON Almelo voldoet aan pedagogisch sportklimaat

Toetsingskader KNGU

Met het landelijk toetsingskader wil de KNGU en haar topsportcentra hun verantwoordelijkheid nemen als het gaat om een open en veilige sportcultuur binnen de turnsport. Door de topsportcentra regelmatig te toetsen creëren we een structuur waarin een aantal zaken met betrekking tot het gewenste pedagogische prestatieklimaat gewoon geregeld is. Het toetsingskader heeft ook als doel voor topsportcentra zich te verantwoorden over concrete vragen zoals: hebben alle trainers een VOG? Staat er op de website wie de vertrouwenscontactpersoon is? Zijn er omgangs- en gedragsregels tussen coaches, sporters en ouders vastgesteld? En vindt er scholing plaats? Tot slot is er de doelstelling dat het toetsingskader leidt tot structurele aandacht voor het creëren van een pedagogisch prestatieklimaat binnen de topsport.

Op de website van Klaverblad TON Almelo zijn inmiddels alle antwoorden te vinden m.b.t. het toetsingskader.

Het toetsingskader is onderdeel van een reeks initiatieven en projecten binnen de KNGU die betrekking hebben op het bewaken van de pedagogische visie in de turnsport. Het toetsingskader vormt integraal onderdeel van de accreditatieprocedure voor centra voor talentontwikkeling en topsport van de KNGU.